2020. december 1. kedd Elza napja van. Holnap Melinda, Vivien napja lesz.

Tájékoztatjuk Látogatóinkat, hogy a Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciója és fejlesztése keretében a beruházás első része befejeződött, a második ütem folyamatban van.

A Népfőiskola Alapítvány a beruházás ideje alatt is várja Látogatóit programjaival, szolgáltatásaival, melyekről továbbra is tájékoztatjuk honlapunk olvasóit.


1858-1927
Katolikus püspök
VILÁGOSSÁG A SÖTÉTSÉGBEN

Kligl Sándor alkotásaA szobor talapzatán olvasható szöveg:

Prohászka Ottokár
1858. október 10-én született Nyitrán. Tanulmányait Rózsahegyen, Losoncon, Nyitrán, Kalocsán végezte, 1875-ben kispapként Esztergomban érettségizett.
Hét évig Rómában tanult.
1881. október 30-án szentelték pappá. Megújította a hazai papnevelést.
1904-ben a teológia egyetemi tanárává nevezték ki, később a Magyar Tudományos Akadémia tagja.
1905-től haláláig székesfehérvári püspök.
A katolikus néppárt egyik alapítója, a magyar keresztény-szocialista mozgalom vezéregyénisége.
Hitszónok, a katolikus megújhodás egyik programadója.
Műveiből:
A diadalmas világnézet (1903)
A pünkösdi lélek (1914)
A keresztfa alatt (1916)
Kultúra és terror (1918)
1927. április elsején Budapesten, az egyetemi templom szószékén, a nagyböjti lelkigyakorlatos szentbeszéd közben érte a végzetes agyvérzés.
Összes műveit 25 kötetben a Szent István társulat adta ki. Naplója Barlay Ö. Szabolcs szerkesztésében jelent meg.
Életművét Gergely Jenő dolgozta fel (Napba öltözött ember, 1994).
Jelentőségét Szabó Ferenc s.j.  foglalta össze Prohászka Ottokár időszerűsége című könyvében (2006).

Az avatóünnepség meghívója