2020. november 30. hétfő András, Andor, Endre napja van. Holnap Elza napja lesz.

Tájékoztatjuk Látogatóinkat, hogy a Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciója és fejlesztése keretében a beruházás első része befejeződött, a második ütem folyamatban van.

A Népfőiskola Alapítvány a beruházás ideje alatt is várja Látogatóit programjaival, szolgáltatásaival, melyekről továbbra is tájékoztatjuk honlapunk olvasóit.


(pontszámok, pontozási szempontok, részeredmények, hungarikum TOTÓ megoldókulcsok)

1. forduló: jelentkezés a vetélkedőre

Egy 50 kérdésből álló HUNGARIKUM TOTÓ megoldásával és beküldésével jelentkeztek a csapatok a vetélkedőre. A TOTÓ minden egyes kérdésének témája olyan érték volt, mely már szerepel a HUNGARIKUMOK GYŰJTEMÉNYE értéktárban. A csapatok bármilyen segédeszközt használhattak, az volt a célunk, hogy a helyes válaszok megadása során bővüljön a résztvevők tudása.

A TOTÓ megoldókulcsa: letölthető ide kattintva!

2. forduló: verseny az elődöntőbe jutásért

Nagyon komoly feladatokat kellett megoldaniuk azoknak a csapatoknak, akik szerettek volna bejutni a vetélkedő elődöntőjébe. 3 feladat megoldásával lehetett pályázni erre:

1. feladat:

Újabb, 50 kérdésből álló TOTÓ kitöltése. Ezek a kérdések most nem a „Hungarikumok Gyűjteménye” értéktárban lévő értékekről szóltak, hanem a Kárpát-medence magyar nemzeti értékeiről.

A TOTÓ megoldókulcsa: letölthető ide kattintva!

2. feladat:

AKIRE BÜSZKÉK VAGYUNK – interjú készítése

FELADAT: Minden versenyző csapat válasszon magának egy települést. Ez a település lehet a csapat tagjainak lakóhelye vagy az iskola székhelye szerinti település. Ezen a településen válasszon magának egy olyan embert, akire a csapat tagjai büszkék. Fontos, hogy a kiválasztott személy valamilyen tudás birtokosa legyen. Ez lehet elméleti vagy gyakorlati tudás. A csapat tagjai vegyék fel vele a kapcsolatot, menjenek el hozzá személyesen, készítsenek vele interjút. Az interjú tartalma: bemutatni azt a tudást, amely miatt a csapat tagjai azt gondolják, hogy a kiválasztott személy fontos a közösség számára.

FELADAT megoldása: az interjú elkészítése, szerkesztése. A szöveg terjedelme maximum 5000 karakter lehet szóközökkel együtt. A szerkesztett változathoz kötelező csatolni azt a fotót, amelyen a csapat tagjai és a kiválasztott személy együtt látható!

Szempontrendszer az interjú értékeléséhez:

  • a személy kötődése a településhez
  • az interjú szerkezete, a kérdések és a válaszok tartalma
  • az elkészített interjú feldolgozottsága
  • a csapat tagjainak szerepvállalása az interjú elkészítésében
  • a kötelezően elkészítendő fotó megléte, tartalma, minősége

3. feladat

TELEPÜLÉSI ÉRTÉK-TOTÓ készítése

FELADAT: Az interjú készítéséhez már minden csapat választott magának egy települést. Most az a feladat, hogy ennek a településnek az értékeit figyelembe véve alkossanak 13+1 kérdést, melyek ezekre az értékekre kérdeznek rá! Ezek az értékek lehetnek: a településen található természeti értékek, épített örökségek, jellegzetes ételek, italok, a településhez köthető hagyományok, szokások, az adott település híres szülöttei, mesteremberei, hagyományőrzői,…stb. Minden kérdéshez 4 választ kell hozzárendelni, melyek közül egy helyes és 3 nem helyes. A TOTÓ tartalmazhat fotókat, grafikákat! Fontos, hogy a feladat megoldása során a TOTÓ „megoldó-kulcsát” is mellékelni kell!

FELADAT megoldása: A 13+1 kérdés és a hozzájuk kötődő 4 válasz-lehetőség kiválasztása, megszerkesztése. A „megoldó-kulcs” megszerkesztése.

Szempontrendszer a települési érték-totó értékeléséhez:

  • a kérdések és a válaszok tartalma, minősége
  • a TOTÓ illusztrálása
  • a megoldó-kulcs helyessége, minősége


3. forduló: az elődöntő feladatai

Az elődöntőbe jutott csapatok már a házi feladat elkészítése után érkeztek a vetélkedő elődöntőjébe. Az elkészített feladatokat immár az elődöntő zsűrije előtt mutatták be.

1. feladat:

A „Kárpát-medence kincsei” magazin készítői úgy döntöttek, hogy a következő szám címlapjának témájául éppen azt a települést választják, amelyről a versenyző csapat érkezett az elődöntőbe.

Feladat: Készítsen a csapat egy címlap-tervet, amely alkalmas arra, hogy bemutassa az olvasóknak a település legjellemzőbb értékeit! A terv A/3-as méretben készüljön, a megvalósításhoz bármilyen technika felhasználható!

Az elkészült címlap-terveket a csapatok 2 percben indokolhatták a zsűri előtt.

A zsűri értékeléséből kiderült, hogy elsősorban a csapatok kreativitását és az indokolás előadásmódját díjazták magas pontszámokkal.

2. feladat

„Az én hungarikumom!”

Minden csapat válasszon magának egyet a Hungarikumok Gyűjteménye 70 értéke közül!

Feladat: 5 perces előadás keretében mutassa be a zsűri előtt az érték legfontosabb tulajdonságait! Indokolja meg a csapat, hogy miért tartja számára fontosnak ezt az értéket! Az előadás során bármilyen eszköz, ének, tánc, vers, próza felhasználható!

Az elődöntő során remek előadásokat láthatott a zsűri, különösen azok a csapatok kaptak magas pontszámot, akik az előadások során saját magukat is belevonták az értékek tulajdonságainak ismertetésébe.

TITKOS FELADAT

Az elődöntő során volt egy”meglepetés-feladat”. Mindkét elődöntő versengő csapatait kétfelé bontottuk. Amíg az egyik fele a csapatoknak a kedvenc hungarikumát mutatta be a zsűri előtt, addig a másik fele egy külön teremben versengett.

Az elődöntő felhívása az alábbi fontos információt tartalmazta:

Minden versenyző csapat hozzon magával egy laptopot! Az egyik feladat megoldásához ehhez szükség lesz. A helyszínen wifi-szolgáltatás van, ezért csak egy működőképes, feltöltött laptopra van szükség!

A titkos feladat a következő volt: az elődöntőbe jutás során minden csapat elkészítette a saját települése ÉRTÉK-TOTÓ-ját. Most az elődöntőbe jutott csapatok között összekeverve, szétosztottuk a TOTÓ-kat. Törekedtünk arra, hogy az ország nyugati feléből érkezettek a keleti csapatok feladatait kapják, és ugyanígy fordítva is.

Mivel a laptop és az internet használata megengedett volt, itt is arra törekedtünk, hogy a feladat megoldása során a csapatok tagjainak tudása bővüljön!

Az I. elődöntő végeredménye:

a II. elődöntő végeredménye:


4. forduló: a DÖNTŐ feladatai

A döntőbe jutott csapatok újabb házi feladatok otthoni elkészítése után érkeztek Lakitelekre, a döntő helyszínére.

1. feladat:

OKOS-feladat: 2 perces film készítése egy települési értékről

Feladat: Minden csapat válasszon ki magának egy értéket a saját településéről! A csapat tagjai „okos eszközök” felhasználásával készítsenek egy maximum 2 perc hosszúságú filmet, bemutatva az adott érték legjellemzőbb tulajdonságait!

Az elkészült filmet már egy nappal a döntő előtt el kellett küldeniük a résztvevőknek.

A pontszámokból az derült ki, hogy a zsűri alapvetően az ötletet, a kreativitást és azt díjazta magas pontszámmal, hogy a csapat tagjai mennyire vettek részt a film megvalósításában

2. feladat (ennek előadására a döntő során volt lehetőség):

„Az én hungarikumom!” II. rész

Minden csapat kap lehetőséget arra, hogy javasoljon egy értéket a Hungarikumok Gyűjteménye értéktárba! Olyan értéknek kell lennie, mely még nem szerepel a 70 érték között!

Feladat: 5 perces előadás keretében mutassa be a zsűri előtt az érték legfontosabb tulajdonságait! Indokolja meg a csapat, hogy a kiválasztott érték megfelel-e a hungarikum fogalmi elvárásainak! Az előadás során bármilyen eszköz, ének, tánc, vers, próza felhasználható!

Nagyon értékes bemutatókat tartottak a csapatok a zsűri előtt, voltak olyan résztvevők, akik szinte már „színházi” díszleteket használtak az értékek bemutatása során.

TITKOS FELADAT

A döntő során is volt egy olyan feladat, amelynek tartalma csak a feladat megvalósításának kezdete előtt vált ismertté. Ehhez a feladathoz, az elődöntőhöz hasonlóan szintén lehetett laptopot és internetet használni.

Egy újabb feladatlapot állítottunk össze a csapatok számára. Ennek témája most újra a hungarikumok voltak. A versenyre való jelentkezés során megoldott feladatlapon 50 hungarikumra kérdeztünk rá, most előkerült az a 20 érték is, amely szintén része a Hungarikumok Gyűjteménye értéktárnak.

A feladatlap megoldására 50 perc állt rendelkezésre, itt is azt szerettük volna elérni, hogy a helyes válaszok keresése közben a résztvevők ismeretei bővüljenek.

A „Kárpát-medence kincsei” vetélkedő döntőjének végeredménye (a korábban hozott pontszámokkal együtt)


Kövesse Lezsák Sándor tevékenységét facebook oldalán is!