2021. április 11. vasárnap Leó, Glória, Szaniszló napja van.Költészet napja Holnap Gyula napja lesz.

Tájékoztatjuk Látogatóinkat, hogy a Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciója és fejlesztése keretében a beruházás első része befejeződött, a második ütem folyamatban van.

A Népfőiskola Alapítvány a beruházás ideje alatt is várja Látogatóit programjaival, szolgáltatásaival, melyekről továbbra is tájékoztatjuk honlapunk olvasóit.


Drávaszög és Szlavónia Kollégium

A külhoni magyar értéktár bővítését segíti a Lakiteleki Népfőiskola értékfeltáró programja. Ennek keretében szervezték meg a Drávaszög és Szlavónia Kollégiumot.

A külhoni magyar értéktár bővítését segíti a Lakiteleki Népfőiskola értékfeltáró programja. Ennek keretében szervezték meg a Drávaszög és Szlavónia Kollégiumot.

A Lakiteleki Népfőiskolán a kezdetek óta, a kilencvenes évek elejétől szervezünk Kárpát-medencei magyar értékeket feltáró összejöveteleket, kollégiumokat, konferenciákat - fogalmazott Lezsák Sándor a Lakiteleki Népfőiskola vezetője, a Hungarikum Bizottság tagja, a Dr. Lábadi Károly és Loksa Gábor (szerk.): Drávaszög és Szlavónia Kollégium című könyv bevezetőjében. A teljes írást alább közöljük.

Az Országgyűlés 2012 tavaszán fogadta el a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló törvényt, amely szerint a nemzeti értékek azonosítása, rendszerezése és védelme egy többszörösen összetett, alulról felfelé építkező rendszerben, az úgynevezett Magyar Nemzeti Értékek piramisában történik. Az értékek felkutatása, azonosítása és gyűjtése a településeken kezdődik, hiszen a helyi értékeket a helyiek ismerik a legjobban. A helytörténészek, muzeológusok, néprajzosok, pedagógusok, szakemberek, lokálpatrióták sok helyen már el is készítették a helyi értékek listáját, amely folyamatosan bővíthető. A települési értéktárak mintájára alkotják majd meg a megyei és tájegységi értéktárakat az önkormányzatok, a Magyar Értéktárat pedig a helyi, ágazati és külhoni értéktárak összesítése során a Hungarikum Bizottság állítja össze.

A Magyar Értéktárban nyilvántartott egyes, megkülönböztetésre, kiemelésre méltó, a magyarságra jellemző tulajdonságával, egyediségével, különlegességével és minőségével a magyarság csúcsteljesítményének számító nemzeti értékeket a törvényben nevesített Hungarikum Bizottság hivatott, egyedi értékelés eredményeként, hungarikummá minősíteni.

A külhoni magyar értéktár bővítését segíti a Lakiteleki Népfőiskola értékfeltáró programja. Ennek keretében szerveztük meg a Drávaszög és Szlavónia Kollégiumot. Szakmai vezetője Lábadi Károly, nyugalmazott egyetemi tanár, néprajzkutató, technikai szervezője a Népfőiskola részéről Loksa Gábor volt.

A két alaklommal, tavasszal és ősszel egy-egy hetes helyszíni kutatómunkánk első feldolgozását tartalmazó füzetünk a Lakiteleki Népfőiskola Kárpát-medencei Szabadegyetem Drávaszögi napjára jelent meg. Az értékfeltáró terepmunkában nyolc egyetem és főiskola hallgatói, tanárai vettek részt. Lelkiismeretes munkájukat ezúton is köszönöm. Ők készítik elő az októberben a Drávaszögben sorra kerülő konferenciát, ahol bemutatjuk a horvátországi magyar lakta települések általuk gyűjtött értékeit. Ezzel a munkával járulunk hozzá a külhoni értéktár bővítéséhez.

A Miniszterelnökség, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Hungarikum Bizottság támogatásával a Lakiteleki Népfőiskola szervezésében Kárpátalján négy, Erdélyben négy, Bákó környékén egy, a Vajdaságban három, a Felvidéken két, az Őrvidéken és a Muravidéken egy-egy kollégium értékfeltáró munkáját készítjük elő.”

Dr. Lábadi Károly és Loksa Gábor (szerk.): Drávaszög és Szlavónia Kollégium című könyve az Antológia Kiadó gondozásában jelent meg Lakiteleken, 2015-ben, melyet olvasásra szívesen ajánlunk.

(Forrás: gondola.hu)