2023. február 7. kedd Tódor, Rómeó napja van. Holnap Aranka, Jutocsa napja lesz.

Tájékoztatjuk Látogatóinkat, hogy a Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciója és fejlesztése keretében a beruházás első része befejeződött, a második ütem folyamatban van.

A Népfőiskola Alapítvány a beruházás ideje alatt is várja Látogatóit programjaival, szolgáltatásaival, melyekről továbbra is tájékoztatjuk honlapunk olvasóit.


Lezsák Sándor és Lezsák SándornéA Lakitelek Alapítványt és Népfőiskolát Lezsák Sándor és felesége alapította, tervezte és álmodta meg a kilencvenes évek elején. Levelek ezreivel mozgósították a Nyugat- Európában és a tengerentúlon élő magyarokat, hazai és helyi támogatókat szerveztek, és több olyan nagyszabású vállalkozást indítottak útjára – az olimpiai Top- tipp játékot, a Frici, a vállalkozó szellem című televíziós vígjáték sorozatot-, amelyek több tízmilliós nyeresége, a világ minden részéről érkező adományok segítségével folyamatosan épült a Lakiteleki Népfőiskola.

Lech Walesa és Lezsák SándorEzt a négyhektáros területen fekvő intézményt az ország egyik szellemi fővárosának is nevezik. Európai rangú konferenciák, tudományos tanácskozások mellett szűkebb hazánk, a Tiszamenti táj valóságát is fölmérő, elemző programoknak is rendszeresen fórumot ad. A magyar politikai és tudományos közélet szinte minden rangos képviselője tartott itt már előadást, de vendége volt a Lakiteleki Népfőiskolának a világhírű Lech Walesa legendás lengyel munkásvezér vagy Landsbergis, a rendszerváltó Litvánia jelképes szabadságharcosa és folytathatnánk a névsort, mint például „ A Keresztény Európáért „ szervezett nemzetközi tanácskozáson az Európai Parlament több képviselője mellett előadást tartott Kurt H. Biedenkopf, aki több cikluson át volt Szászország miniszterelnöke.

Az emigrációs gyűjteményA Lakiteleki Népfőiskola a magyar emigráció központja. Évtizedes gyűjtőmunkával a világ minden részéből több ezer könyv, plakát, kisnyomtatvány, röplap és más írásos anyag, dokumentum, valamint az „ Emigráció a hazáért „ állandó kiállítás ad hiteles képet a nyugat-európai és a tengerentúli magyar közösségek, alkotók, írók életéről, munkásságáról.

A Rendszerváltó Archívum több mint másfélezer irattári dobozban őrzi az elmúlt másfél évtized rendszerváltó hazai történetének dokumentumait. A Népfőiskola Rendszerváltó Archívum címmel új folyóiratot, kéthavonta megjelenő történelmi szemlét indított útjára.

A Kölcsey ház konferenciatermeA Lakiteleki Népfőiskola közösségteremtésben, a felnőttképzés módszereiben eredményesen ötvözi a dán, a finn, a svéd, és a német, valamint a két világháború közötti hazai népfőiskolai hagyományokat. Mindezek hátterében Lezsák Sándor háromévtizedes pedagógusi és népművelői szervező gyakorlata és képessége áll. A népfőiskolai Kollégiumok, szaktanfolyamok, speciális tartalmú képzések, szabadegyetemi formák, egy-egy szakma továbbképző – és érdekvédelmi fóruma mellett helyet kap a Népfőiskolán a dolgozók gimnáziuma is, a kecskeméti Németh László Gimnázium kihelyezett tagozata.

A Széchenyi kollégium hallgatóiA Lakiteleki Népfőiskola több olyan pedagógiai kezdeményezéssel írta be magát a neveléstörténetbe, amely méltán keltett országos közfigyelmet. A Gödöllői Szent István Egyetemmel kötött szerződés keretében a Magyar Tudományos Akadémia szellemi támogatásával 2000-ben Tisza Kollégiumot, 2002-ben pedig Tanya Kollégiumot szervezett. 150 egyetemista és oktató térképezte föl és végzett tudományos szempontból is rendkívül értékes életmódvizsgálatot, és kaptak közben a diákok életreszóló élményt, a hétköznapi valóságból gyakorlati ismereteket.
Illyés Gyula mellszobrának felavatása

A Népfőiskola minden új épületének avatásához egy-egy tanácskozás, vetélkedő, Kollégium beindítása kötődik. Az ökumenikus Szent István kápolna építését követően tudatos munkával teremtődött meg az az országban egyedülálló szoborpark, amely a XX. századi vértanú és hitvalló egyházi vezetőket szembesíti a látogatókkal. Készül az új Nemzeti Panteon is.

Illyés Gyula mellszobra után Klébelsberg, Németh László, Kodály Zoltán, Szentgyörgyi Albert, Simándy József és Sinkovits Imre arcmása idézi meg a század egy-egy példázatos életművét.

A fogyatékkal élők konferenciájának résztvevőiA Lakiteleki Népfőiskola nemcsak vonzó építészeti stílust teremtett, de szinte egyedülálló közösségformáló és nevelő módszereket is. Az akadálymentesítési program segítségével a fogyatékossággal élők is otthon érzik magukat. Legutóbbi háromnapos országos konferenciájuk komoly szakmai visszhangot is kiváltott.

A kistelepülések tanítóinak rendszeresen biztosít érdekvédelmi fórumot, de közel egy évtizede minden nyáron a Kárpát–medencei magyar sakkbarátok találkozó helye. A Népfőiskola minden tevékenységi formában az ismeretbővítés mellett a közösségteremtést tartja a legfontosabbnak.

Néptánctábor a NépfőiskolánA nyári képzőművészeti tábor a honfoglaláskori életmódtábor, a diákok garabonciás olvasótábora és a Kátay Zoltán Cserkésztábor mellett sajátos szín a néptáncosok szaktábora, amelynek hátterében a helybéliekből álló Kösöntyű néptánccsoport munkája áll. Ezt a tánccsoportot a Népfőiskola igazgatója, Lezsák Sándorné Sütő Gabriella vezeti. A hagyományteremtő közösségi munka és az intézmény irányítása, mint rész az egészben, így válik teljessé. Ahogyan Lezsák Sándor törvényhozói, parlamenti munkáját teszi teljessé a népfőiskolai közösségeket szervező, a valóság kemény üzeneteit és feladatait megfogalmazó népfőiskolai kollégiumok, tanácskozások, szaktanfolyamok, és így illeszkedik a népfőiskolai intézmény Lakitelek életébe, a Tiszamenti és Kecskemét környéki táj hétköznapi és ünnepi valóságába.

Csengey Dénes Vándoregyetem a Kossuth klubbanNépfőiskola és tágabb környezete egymást erősítik, a társadalmi igény utolérte a Népfőiskola törekvéseit. Az élethosszig tartó tanulás, képzés sajátos formája például a Mindszenty Kollégium. A képzésen résztvevő katolikus, egyetemista és diplomás fiatalok uniós jogismereteket, alkotmányismeretet szerezhetnek, amelynek része a parlamenti gyakorlat és egy egyhetes brüsszeli tanulmányút is. Hasonló tanfolyam indult a protestáns fiataloknak Bethlen Gábor Kollégium címmel. A Gödöllői Szent István Egyetemmel kötött együttműködési megállapodás keretében kifejezetten EU ismeretekre alapozott szaktanfolyam, valamint négy féléves posztgraduális EU – agrár közgazdász képzés kezdődött. Minden esztendőben megrendezik a nyári Európa Szabadegyetemet, a Fiatal Politológusok találkozóját, amelynek résztvevői elkészítik az EU csatlakozással kapcsolatos várakozások politológiai elemzését. Mindemellett szervezik a Csengey Dénes Vándoregyetemet Budapesten a Kossuth Klubban.

A Tisza Vendéglő a NépfőiskolánA Népfőiskola hazai és nemzetközi vonzerejét az is növeli, hogy az igényes szellemi vendéglátás mellett ügyel a szabadidő kulturált és egészséges eltöltésére is. Kitűnő konyha, teniszpálya, uszoda, edzőterem, szabadtéri sakk és sok más egyéb szolgáltatás közül válogathat a látogató. Kötődése, kapcsolata Lakitelek településsel mindennapos. A népfőiskolai dolgozók többsége lakiteleki, akiknek nemcsak jövedelmet biztosító munkahely, de azt is érzik, hogy napi munkájukkal közéleti stílust is képviselnek. Az intézmény kapcsolata és együttműködése a lakiteleki óvodával és általános iskolával szinte mindennapos, a dolgozók gimnáziumában lakiteleki pedagógusok is tanítanak, és az itt érettségiző diákok többsége is lakiteleki. A lakitelekiek nagy része szoboravatón, tanfolyamokon, képző programok segítségével vagy éppen egy uszodai kirándulás élményén át ismerte meg a Népfőiskolát. A tervek szerint hamarosan kerékpárút köti össze a települést a Népfőiskolával, és így fizikailag is közelebb kerül egymáshoz Lakitelek és a Népfőiskola.

A Magyar Örökség díjas Lakitelek Népfőiskola2003 elején a Magyar Örökség Díj kuratóriuma úgy döntött, hogy március 22-én, Budapesten a Magyar Nemzeti Múzeumban pedagógiai és közösségszervező munkássága elismeréséül a Lakiteleki Népfőiskolának Magyar Örökség Díjat adományoz.